Kommunikasjon for bedrifter

Dagens marked er i stor endring. Det er løsninger med stort fokus på samhandling, mobile løsninger, og mer tradisjonelle løsninger basert på IP og ikke minst sømløse kombinasjoner av disse.

Nettverk og sikkerhet

Det er viktig å bygge en infrastruktur som imøtegår det stadig økende behovet både med tanke på tilgang men også i forhold til tjenestekvalitet på leveransen brukerne får.

Skytjenester

Skytjenester har endret seg fra å være noe de fleste synes var vanskelig å forstå, til å være i daglig bruk både privat og på arbeidsplassen.

 

Velferdsteknologi

Vi har løsninger som bidrar til økt trygghet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende.