Med bruk av iTunes, iCloud, Facetime, Skype, Dropbox, Skydrive, Spotify etc. har vi allerede på privat basis flyttet CD samlinger, bilder, dokumenter, videomøter og mange andre ting som vi ønsker tilgang på fra alle våre elektroniske enheter, hvor vi nå enn er, ut i internett-skyen. Dette har medført at vi ikke er nødt til å investere i CD’er, harddisker eller andre ting som vi da selv må ha kontroll på i hjemmet. Vi leier tjenesten hos noen som har gjort den tilgjengelig via internett.

Mange bedrifter velger nå å ta den samme tilnærmingen. De velger å kjøpe tilgang til verktøy som driftes og vedlikeholdes i leverandørens datasenter. Det er mange fordeler ved dette;

Bedriften får en forutsigbar kostnad per bruker per måned

Skalerbar i forhold til bedriftens utvikling

Bedriften slipper behovet for å bygge opp kompetanse eller kjøpe inn maskiner og programvare

Prisen blir gunstig da leverandøren har en mye større driftseffektivitet per bruker, på grunn av volum

Bedriftens ansatte kan nå løsningene fra hvor de enn befinner deg

Det kan i mange tilfeller se billigere ut å gjøre innkjøpene selv og sette det opp i eget datasenter, men tar man med alle kostnadene som strøm, plass i datahall, backup, timer brukt for drift og vedlikehold, support, oppgraderinger etc. blir totalen en helt annen over tid.

Med en smart tilnærming til bruk av skytjenester får du full kontroll på bedriftens IT kostnader, og gode IT verktøy som leveres på en profesjonell måte. Du kan velge de verktøyene som passer din bedrift best til enhver tid, effektivisere organisasjonens arbeidsform og kultur, tiltrekke deg arbeidskraft ved å ha tilnærming til IT verktøyene som er kjent i forhold til måten man gjør det privat, samt å hente ut effekten av å bruke IT som et konkurransefortrinn ved å være dynamisk i forhold til både å ha og ta i bruk de beste IT verktøyene.

Våre forhandlere vil kunne bistå din bedrift med å hente ut effekten av å legge de tjenestene du trenger ut i skyen.