Hva vi leverer

Bedriftskommunikasjon

Dagens løsninger integrerer telefoni med videokonferanse, chat og skjermdelingstjenester. Dermed kan din bedrift jobbe enklere og mer effektivt – uansett om de ansatte er på hjemmekontor, på reise eller ute hos kunde. Som tilleggstjenester tilbyr vi sentralbord, IP-telefoner, Call og Contact Center, som en felles løsning.

Les mer...

Nettverk & sikkerhet

Det er viktig å bygge en infrastruktur som imøtegår det stadig økende behovet både med tanke på tilgang, men også i forhold til tjenestekvalitet på leveransen brukerne får. Vi samarbeider med ledende aktører, og er sertifisert på de løsningene vi leverer.

Les mer...

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om mennesker. Teknologien gir økt trygghet, og bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare hverdagens trivielle oppgaver til tross for nedsatt funksjonsevne. Den skal også gjøre dagen enklere for pårørende og pleiere, med ressursbesparende tiltak.

Les mer...

Skytjenester

Flere og flere bedrifter velger nå skytjenester. Slike løsninger er skalerbare i forhold til bedriftens utvikling, og gir forutsigbare kostnader. Bedriften slipper behovet for å bygge opp kompetanse eller kjøpe inn maskiner og programvare. Bedriftens ansatte kan nå løsningene fra hvor de enn befinner seg. Våre partnere vil kunne bistå din bedrift med å hente ut effekten av å legge de tjenestene du trenger ut i skyen.

Les mer...

Vi leverer innovative kommunikasjonsløsninger til bedrifter

Videoer av løsninger

Scroll to top