TCN er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Vår virksomhet er nå sertifisert Miljøfyrtårn. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljø på alvor. Denne sertifiseringen innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Scroll to top