Velferdsteknologi til Smøla kommune.

Telecom Norden har signert avtale med Smøla kommune om leveranse av nytt pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi til Smøla sykehjem. Smøla kommune er en fremtidsrettet kommune som stiller høye krav til kvalitet, effektive tjenester og god ressursutnyttelse.

Med denne anskaffelsen ønsker Smøla å møte fremtiden og gi brukerne trygghet, omsorg og mestring.

Smøla Sykehjem er Smøla sitt eneste sykehjem og det har totalt 34 plasser. 8 plasser på skjermet avdeling, 16 plasser på somatisk avdeling og 10 plasser på korttidsavdelingen.

Anlegget planlegges ferdigstillet i løpet av april 2019.

Scroll to top