KOMPLETTE LØSNINGER TIL ALLE BEHOV

Vår styrke er lokal tilstedeværelse og kompetanse!

Markedet er i konstant utvikling og endring. Det er løsninger med stort fokus på samhandling, mobile løsninger, og mer tradisjonelle løsninger basert på IP. Og ikke minst sømløse kombinasjoner av disse.

Krav til intuitive brukergrensesnitt, kvalitet på tale, høy oppetid, er noen krav bedrifter stiller. For en del markeder, f.eks. maritime løsninger, er sikkerhet og DNV-godkjente løsninger viktig.

Uansett valg av løsning, skal det være enkelt for kundene å tilpasse seg nye og endrede behov. Vår oppgave er, sammen med kundene, og komme fram til den mest funksjonelle løsningen, uten begrensninger i framtidige behov.

TCN leverer også alt av tilbehør til løsningene, som hodesett, apparater, mobiltelefoner, trådløs telefoni (DECT) osv..

I TCN har vi over 100 dyktige konsulenter som har lang erfaring og kompetanse på effektiv kommunikasjon. Kundesenter, ekspedientsystem, brukergrupper, kø-håndtering og fraværssystem er alle områder vi innehar de høyeste tekniske sertifiseringene.

Vi kan tilby skreddersydde løsninger på service og support. Alt fra enkle beredskapsavtaler til 24/7/365. TCN har lokale delelager, noe som sikrer rask service om uhell skulle inntreffe.

Våre samarbeidspartnere er blant de fremste i verden på slike løsninger, og dette sikrer deg som kunde både teknisk kompetanse og garantert support.

Ta kontakt med oss i TCN og vi vil hjelpe din bedrift med fornuftige valg og kosteffektive løsninger.

Det er viktig å bygge en infrastruktur som imøtegår det stadig økende behovet både med tanke på tilgang men også i forhold til tjenestekvalitet på leveransen brukerne får.

Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om mennesker. Teknologien gir økt trygghet, og bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare hverdagens trivielle oppgaver til tross for nedsatt funksjonsevne. Den skal også gjøre dagen enklere for pårørende og pleiere, med ressursbesparende tiltak. Det finnes mange typer sensorer som registrerer aktivitet, eller inaktivitet, og som gir alarmer basert på ulike typer hendelser.

Velferdsteknologi er et samlebegrep som både innbefatter institusjoner og hjemmeboende med behov for bistand.

Vi vet at antall eldre øker i de kommende år. Dette er eldre hvor mange vil ha bedre økonomiske ressurser enn generasjoner tidligere, og ikke minst bedre helse og høyere levealder. Flere eldre vil være hjemmeboende lengre, og flere vil ha behov for hjelp.

Videreutvikling av teknologi vil være avgjørende for livskvalitet. For oss som leverandør er det å tenke nytt og innovativt viktig. Det er en rekke tjenester som kan automatiseres, slik at pleiere og pårørende kan bruke tiden på omsorg.

Våre partnere følger konstant med på denne utviklingen, og søker samarbeid med fagmiljøer og leverandører. Vi kan tilby våre kunder en tilpasset support, hvor bl.a. tekniske brukerspørsmål kan rettes direkte til våre kvalifiserte medarbeidere. Vi kan selvsagt tilby drift og overvåkning hele døgnet, hele året.

Kontakt oss om du vil vite mer hva vi kan tilby.

Skytjenester gir bedriftene større fleksibilitet, og kan bidra til å redusere kostnader.

Mange bedrifter velger skybaserte løsninger for sine bedriftskritiske applikasjoner. De velger å kjøpe tilgang til verktøy som driftes og vedlikeholdes i leverandørens datasenter. Det er mange fordeler ved dette; Bedriften får en forutsigbar kostnad per bruker per måned. Skalerbar i forhold til bedriftens utvikling. Bedriften slipper behovet for å bygge opp kompetanse eller kjøpe inn maskiner og programvare. Bedriftens ansatte kan nå løsningene fra hvor de enn befinner deg. Med en smart tilnærming til bruk av skytjenester får du full kontroll på bedriftens IT kostnader, og gode IT verktøy som leveres på en profesjonell måte. Du kan velge de verktøyene som passer din bedrift best til enhver tid, effektivisere organisasjonens arbeidsform og kultur, tiltrekke deg arbeidskraft ved å ha tilnærming til IT verktøyene som er kjent i forhold til måten man gjør det privat, samt å hente ut effekten av å bruke IT som et konkurransefortrinn ved å være dynamisk i forhold til både å ha og ta i bruk de beste IT verktøyene. Våre forhandlere vil kunne bistå din bedrift med å hente ut effekten av å legge de tjenestene du trenger ut i skyen.
Scroll to top