Nyheter

Open post

Velferdsteknologi til Smøla kommune.

Telecom Norden har signert avtale med Smøla kommune om leveranse av nytt pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi til Smøla sykehjem. Smøla kommune er en fremtidsrettet kommune som stiller høye krav til kvalitet, effektive tjenester og god ressursutnyttelse. Med denne anskaffelsen ønsker Smøla å møte fremtiden og gi brukerne trygghet, omsorg og mestring. Smøla Sykehjem er Smøla sitt...

"Velferdsteknologi til Smøla kommune."Les mer

Open post

TCN er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Vår virksomhet er nå sertifisert Miljøfyrtårn. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljø på alvor. Denne sertifiseringen innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøfyrtårn er et ledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

"TCN er Miljøfyrtårn-sertifisert."Les mer

Scroll to top