Vår styrke; kompetanse og utbredelse

TCN har ca. 100 motiverte og erfarne konsulenter. Vi dekker alle områder innen bedrifters kommunikasjonsbehov; samhandlingsløsninger, mobilløsninger, kundesenter, sky-tjenester, trådløse nettverk, datanettverk, for å nevne noen.

Vi ser på våre kunder som langsiktige samarbeidspartnere, hvor åpenhet og felles forståelse står i fokus. Vi har kunder både innen privat og offentlig sektor, som alle har unike kommunikasjonsbehov.

TCN har et tett samarbeid med ledende leverandører innen våre fagområder. Vår kompetanse, vår geografiske dekning og vår bredde, gir deg som kunde muligheten til å kunne forholde deg til kun en samarbeidspartner innen alle kommunikasjonsbehov i din bedrift.

  • Etablert i 2002
  • Ca. 100 medarbeidere tilknyttet kjeden
  • Partnerne omsatte for ca. NOK 195 millioner i 2020
  • Representert på 18 steder i Norge, Danmark, Sverige, og på Island

TCN er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi jobber målrettet for å forbedre våre miljøprestasjoner.

Vår miljøpolicy: Telecom Norden skal fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma, og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Dette skal kunne dokumenteres ovenfor kunder og samarbeidspartnere gjennom årlig miljørapport. Vi stiller miljømessige krav til våre leverandører og produsenter, hvor fokus på energisparende produkter og løsninger, samt gode logistikkløsninger for å minimere miljøskadelige utslipp, er de viktigste punktene.

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport, som inneholder status for vårt miljøarbeid, og en handlingsplan for ytterligere å forbedre våre miljøprestasjoner. Ta kontakt med oss på e-post for tilgang til vår klima- og miljørapport.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

TCN har samarbeidsavtaler med ledende aktører innen våre forretningsområder. Dette gir våre kunder et bredt utvalg av produkter og tjenester.

Scroll to top